Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim

Dane teleadresowe

Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim
891-116-97-13
kujawsko-pomorskie
aleksandrowski
Aleksandrów Kujawski
Aleksandrów Kujawski
ul. Przemysłowa 1
87-700

E-mail toal@praca.gov.pl

Web http://www.pup-aleksandrowkujawski.pl/

Telefon 54 282 46 96

Fax 54 282 46 96

910933115

Osoby głuchonieme mogą korzystać z pomocy Pani Moniki Durniat – pracownika Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim (pok. nr 223) – w celu załatwienia spraw urzędowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim.

Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z Powiatowym Urzędem Pracy w Aleksandrowie Kujawskim.
W przypadku skorzystania przez osoby uprawnione z prawa, o którym mowa powyżej, Urząd nie może wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM, SJM lub SKOGN przez osoby przybrane.

Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza prosimy o powiadomienie Starosty Aleksandrowskiego pisemnie, mailem lub faksem co najmniej trzy dni robocze przed planowanym terminem załatwienia sprawy, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Formularz powiadomienia o chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN znajduje się w załączniku do niniejszej informacji.
Świadczenie może być również realizowane przez pracowników Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim – Monikę Durniat i Ewelinę Ochocińską, posługujących się PJM.
Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 
UWAGA!
W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, wizyta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim nie musi być wcześniej uzgadniana.

Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071).

Treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:
- osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzi,
- adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru domu),
- przedmiotu sprawy, której dotyczy.

GODZINY OTWARCIA URZĘDU:

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 7:30 - 15:30


Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w siedzibie Urzędu przy ul. Przemysłowej 1

we wtorki w godzinach 8:00 – 12:00

Porady Psychologa w grudniu 2014 r.
04.12.2014 r. 11:30 - 15:30
11.12.2014 r. 11:30 - 15:30
12.12.2014 r. 07:30 - 11:30
19.12.2014 r. 07:30 - 11:30

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 września 2013 10:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 11802
15 grudnia 2014 10:15 (Arkadiusz Kotrych) - Aktualizacja danych.
18 listopada 2014 08:05 (Arkadiusz Kotrych) - Aktualizacja danych.
14 listopada 2014 08:43 (Arkadiusz Kotrych) - Aktualizacja danych.
Realizacja: IDcom.pl