Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE, L 119 z dnia 4 maja 2016 r.) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy informuje, że jest administratorem Państwa danych osobowych w siedzibie urzędu ul. Przemysłowa 1, 87-700 Aleksandrów Kujawski
 
Inspektor danych osobowych kontakt ( e-mail: iod@pup-aleksandrowkujawski.pl )
 
Państwa dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt  c, d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych RODO do celów wynikających z przepisów prawa należących do zadań urzędu.
 
Państwa dane osobowe będą udostępnione podmiotom zewnętrznym, z mocy przepisów prawa.
 
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny wynikający z przepisów prawa.
 
Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 
Mają  Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
 
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwość rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na administratorze danych osobowych.
 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez administratora danych osobowych z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa przewidzianych dla ochrony danych osobowych.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 maja 2018 14:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Arkadiusz Kotrych
Ilość wyświetleń: 813
24 maja 2018 15:00 (Arkadiusz Kotrych) - Zmiana treści zakładki.
24 maja 2018 14:59 (Arkadiusz Kotrych) - Dodanie nowej zakładki.