Rejestry i ewidencje

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kuj. funkcjonują:

1. Archiwum Zakładowe grupujące akta jednostki własnej,
2. Składnica Akt Osób Bezrobotnych.

Dane ze Składnicy Akt Osób Bezrobotnych udostępniane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2004r. Nr 25, poz. 219, Nr 33, poz. 285).


Rejestry i ewidencje:

- ewidencja osób bezrobotnych i osób uprawnionych do świadczenia 
   przedemerytalnego,
- ewidencja osób poszukujących pracy,
- ewidencja osób bezrobotnych bez stałego miejsca zamieszkania,
- ewidencja bezrobotnych lub poszukujących pracy osób niepełnosprawnych, 
- rejestry wydanych decyzji administracyjnych,
- rejestry wydanych zaświadczeń,
- ewidencja odwołań,
- ewidencja skarg do NSA,
- listy od obywateli załatwiane bezpośrednio,
- listy od obywateli przekazywane do załatwienia wg właściwości,
- współpraca z innymi instytucjami i organizacjami,
- korespondencja z ZUS,
- windykacja wypłaconych świadczeń,
- ewidencja zasobu składnic akt,
- rejestr pracodawców,
- rejestr osób korzystających z usług pośrednictwa pracy,
- wykaz zgłaszanych wolnych miejsc pracy,
- rejestr skarg i wniosków.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 września 2013 11:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2082
02 października 2013 11:32 (Administrator) - Zmiana treści zakładki.
02 października 2013 11:31 (Administrator) - Zmiana treści zakładki.
02 października 2013 11:31 (Administrator) - Zmiana treści zakładki.