Pracownicy

 

Imię i Nazwisko pracownika PUP

Referat

Stanowisko

Pokój

Nr telefonu

mgr inż. Marzena Żbikowska

 

Dyrektor

23A

219

 

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

mgr Magdalena Kiciak-Kucharska

CAZ Kierownik 5 214

Dział Instrumentów Rynku Pracy

mgr Sylwia Lisiecka

DI

Kierownik

18

211

Wiesława Rakusiewicz

- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

19

218

mgr Małgorzata Jankowska

- prace interwencyjne
- refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy

19

218

mgr Marta Wiśniewska

 

21

222

Wioletta Gawrońska

 

21

222

mgr Agnieszka Bartoszek

- staże

14

215

mgr Adrianna Kołodziej

 

14

215

Dział Usług Rynku Pracy

 

DP

 

 

 

mgr Beata Kotyńska-Gracz

- poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa

6

232

mgr Małgorzata Misiak

- pośrednictwo pracy, oferty pracy, aktywizacja osób bezrobotnych

7

227

Paweł Gołębiewski

 

7

227

Agnieszka Łyczak-Ciacia

 

7

227

mgr Ewa Olejnik

- pośrednictwo pracy, oferty pracy
w tym oferty EURES,
obsługa pracodawców

8

230

Michał Nowak  

8

230

Włodzimierz Kujawa

 

9

229

mgr Magdalena Wyrzykowska

 

9

229

mgr Angelina Lang

 - porady psychologa

9

229

mgr Joanna Walichniewicz

 - szkolenia, zwroty kosztów dojazdu

10

220

mgr Alicja Murawiec

 

10

220

 

KLUB PRACY

11

 

 

DZIAŁ EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ

mgr Katarzyna Zawichrowska

DE

Kierownik

4

233

mgr Katarzyna Błaszczyk

 -rejestracja bezrobotnych

1

223

mgr Wojciech Kozłowski

 

1

223

mgr Magdalena Dzierżawska

-wydawanie zaświadczeń

2

225

mgr Beata Matynia

 

2

225

mgr Anna Wiśniewska

- wypłaty świadczeń
- obsługa bezrobotnych

3

224

Lidia Gołębiewska

 

3

224

 

DZIAŁ FINANSOWO – KSIĘGOWY

mgr Magdalena Sadowska

DF

Główny Księgowy

12A

217

mgr Milena Rutkowska

 

12

216

Agata Antoszewska

 

12

216

 

DZIAŁ ORGANIZACYJNO – ADMINISTRACYJNY

mgr inż. Marzena Tkacz

DO

Kierownik

16

213

inż. Arkadiusz Kotrych

 

15A

212

Michał Pietrykowski

 

15A

212

Mariusz Borkowski

 

15

235

Katarzyna Przestrzelska

 

23

210

Katarzyna Mickiewicz

 

1

226

Grzegorz Rutkowski

Kierowca

1

226

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 października 2013 10:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 15812
01 października 2020 08:30 (Arkadiusz Kotrych) - Zmiana treści zakładki.
01 października 2020 07:34 (Arkadiusz Kotrych) - Zmiana treści zakładki.
30 września 2020 12:58 (Arkadiusz Kotrych) - Zmiana treści zakładki.