Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) informujemy, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Przemysłowa 1, 87-700 Aleksandrów Kujawski.
2) Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań urzędu, i mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
3) Dane osobowe zebrane od osoby, które one dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2 2015 r., poz. 149 z późn. zm.)

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 marca 2016 11:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Arkadiusz Kotrych
Ilość wyświetleń: 685
17 marca 2016 11:57 Arkadiusz Kotrych - Zmiana treści zakładki.
17 marca 2016 11:56 Arkadiusz Kotrych - Dodanie nowej zakładki.