Dane teleadresowe

Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim

Lokalizacja

woj. kujawsko-pomorskie

pow. aleksandrowski

Aleksandrów Kujawski

Adres

ul. Przemysłowa 1

87-700 Aleksandrów Kujawski

NIP

891-116-97-13

REGON

910933115

Telefon

54 282 46 96

Faks

54 282 46 96

Komunikat dotyczący obsługi klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim

W związku z nasilającym się zagrożeniem epidemiologicznych SARS-CoV-2, Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim informuje, że z dniem 20.10.2020 r. obsługa będzie odbywała się w trybie on-line poprzez telefon, fax, e-mail, platformę epuap, portal praca.gov.pl.

Informacje będą udzielane telefonicznie pod numerami:
- 54 282 46 96 – sekretariat,
- 607 746 703 – Dział Ewidencji i Świadczeń,
- 663 482 289 – Dział Instrumentów Rynku Pracy,
- 693 244 736 – Dział Usług Rynku Pracy,

Jednocześnie informujemy, że podpisywanie umów tylko i wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem Urzędu z zachowaniem przyjętych zasad bezpieczeństwa (rękawiczki, maseczka, dezynfekcja rąk, itd.).

Potwierdzanie gotowości do podjęcia zatrudnienia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy odbywać się będzie poprzez w/w formy kontaktu. Na chwilę obecną nie ma obowiązku osobistego stawiennictwa w urzędzie. Powyższe zasady obowiązywać będą do czasu odwołania.

Otwarcie punktu informacyjnego

Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim informuje, że od 26 maja 2020 r. otwarty będzie punkt informacyjny przy głównym wejsćiu do budynku PUP. W/w punkt będzie czynny w godzinach od 8:00 do 14:00.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRACY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

Ze względu na zagrożenie epidemiczne związane
z koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującym chorobę COVID- 19, wszystkie sprawy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim od 17 marca 2020r. (wtorek) do odwołania będą załatwiane za pośrednictwem:

- poczty tradycyjnej na adres "Powiatowy Urząd Pracy, ul. Przemysłowa 1, 87-700 Aleksandrów Kujawski",
- poczty elektronicznej na toal@praca.gov.pl,
- dedykowanych usług elektronicznych na stronie praca.gov.pl,
- kontaktu telefonicznego na numer 54 282 46 96 - wykaz numerów wewnętrznych https://aleksandrowkujawski.praca.gov.pl/ksiazka-teleadresowa,
- poprzez platformę ePUAP na skrytkę /PUP_Aleksandrow_Kujawski/SkrytkaESP.

Adres, telefony kontaktowe oraz druki dostępne są na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim po adresem aleksandrowkujawski.praca.gov.pl oraz na stronie BiP pod adresem bip.pup-aleksandrowkujawski.pl.

ODWOŁANE Targi Pracy

Informujemy, że Główny Inspektorat Sanitarny opublikował nowe wytyczne w związku z kolejnymi przypadkami zarażenia koronawirusem w Polsce. Rekomenduje on odwołanie wszystkich imprez masowych powyżej 1000 osób organizowanych w pomieszczeniach zamkniętych.

Stosując się do zaleceń, dbając o bezpieczeństwo oraz komfort uczestników targów i w trosce o naszych klientów i pracowników – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim podjęła decyzję o odwołaniu Powiatowych Targów Pracy.

Jednocześnie informuję, że wydane skierowania tracą ważność i nie obowiązuje termin zgłoszenia się 1 kwietnia br. na Targi Pracy do Sali Sportowej Kolegium Kujawskiego X.X. Salezjanów w Aleksandrowie Kujawskim.

Obowiązuje natomiast wyznaczony indywidualny kolejny termin zgłoszenia się do doradcy klienta Urzędu Pracy. Dziękujemy wszystkim Pracodawcom i wspierającym nas instytucjom za zaangażowanie w przygotowywaniu targów.

Informacja o kolejnym wyznaczonym terminie zostanie Państwu przekazana w momencie ustabilizowania się sytuacji związanej z zagrożeniem.

Inspektor Ochrony Danych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim

Tomasz Suliński
e-mail: iod@pup-aleksandrowkujawski.pl

Informacja dotycząca poczty elektronicznej

Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257).

Treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:
- osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzi,
- adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru domu),
- przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Godziny otwarcia

GODZINY OTWARCIA URZĘDU:

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 7:30 - 15:30

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim przyjmuje w sprawach skarg i wniosków, po wcześniejszym umówieniu się w sekretariacie pod numerem telefonu 054 282 46 96 w siedzibie Urzędu przy ul. Przemysłowej 1

we wtorki w godzinach 8:00 – 12:00

porady psychologa

W związku z zagrożeniem związanym z COVID-19 porady psychologiczne odbywać się będą na odległość w następujących dniach i godzinach:


01.10.2020 r. w godzinach 13:30-15:30
02.10.2020 r. w godzinach 12:30-15:30
07.10.2020 r. w godzinach 13:30-15:30
08.10.2020 r. w godzinach 13:30-15:30
09.10.2020 r. w godzinach 12:30-15:30
14.10.2020 r. w godzinach 13:30-15:30
15.10.2020 r. w godzinach 13:30-15:30

Kontakt telefoniczny w sprawie porad psychologicznych:
Angelina Lang – 782 357 768

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 września 2013 10:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 194257
19 października 2020 11:25 (Arkadiusz Kotrych) - Aktualizacja danych.
29 września 2020 15:15 (Arkadiusz Kotrych) - Aktualizacja danych.
31 sierpnia 2020 07:38 (Arkadiusz Kotrych) - Aktualizacja danych.