Deklaracja dostępności

Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bip.pup-aleksandrowkujawski.pl

Data publikacji strony internetowej: 2013-09-18
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2013-09-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-08-31
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-08-31

Treści lub funkcje niedostępne:

  1. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. (powód: - mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności. )
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Arkadiusz Kotrych , adres e-mail: toal@praca.gov.pl , telefon: 54 282 46 96.

Informacja zwrotna

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Arkadiusz Kotrych, toal@praca.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 54 282 46 96. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Do budynku prowadzi wejście od ulicy Przemysłowej.

Dostosowanie korytarzy

Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są tylko pomieszczenia na parterze.

Dostosowanie wind

W urzędzie nie ma wind.

Dostępność pochylni

Do wejścia do budynku prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich.

Dostosowanie parkingów

Po prawej stronie wejścia do urzędu wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do każdego pomieszczenia w urzędzie można wejść z psem asystującym.

Dostępność tłumacza języka migowego

W urzędzie jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 września 2020 13:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Arkadiusz Kotrych
Ilość wyświetleń: 60
07 września 2020 14:35 (Arkadiusz Kotrych) - Aktualizacja deklaracji dostepności.
07 września 2020 13:55 (Arkadiusz Kotrych) - Aktualizacja deklaracji dostepności.
07 września 2020 13:50 (Arkadiusz Kotrych) - Aktualizacja deklaracji dostępności.