Aktualności (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przygotowanie zawodowe - nowela przepisów wykonawczych

Z dniem 24.08.2013r. Wchodzą w życie zmiany do rozporządzenia MPiPS z dn. 07.04.2009r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych (Dz.U. Nr 61, poz. 502) wynikające z rozporządzenia zmieniającego, wydanego przez ministra pracy dnia 09.07.2013r. (Dz.U poz. 910). Nowelizacja ma na celu dostosowanie przepisów wykonawczych do zmian w systemie...

TERMINY ODBIORU WYPŁAT W KUJAWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SIERPNIU I WE WRZEŚNIU 2013 R.

TERMINY ODBIORU WYPŁAT W KUJAWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SIERPNIU 2013 R.: ZASIŁKI