Przetargi (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529).

Informuję, że w prowadzonym postępowaniu do 30 000 euro na "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r., prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529), dokonano wyboru najkorzystniejszej...

Zapytanie cenowe na świadczenie uslug pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Powiatowy Urząd Pracy z siedzibą przy ul. Przemysłowej 1, 87-700 Aleksandrów Kujawski zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro I.  

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz.907 ze zm.) informujmy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie następujących szkoleń dla osób bezrobotnych: Część I – szkolenie „Magazynier - fakturzysta...

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych:Część I - szkolenie Magazynier - fakturzysta z obsługą wózka jezdniowego i wymianą butli, Część II - szkolenie Grafika komputerowa z wykorzystaniem stron www, Część III - szkolenie Kosmetyczka z elementami stylizacji, Część IV - szkolenie Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 1kV-obsługa, konserwacja, naprawy, montaż (uprawnienia SEP).

Aleksandrów Kujawski: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych:Część I - szkolenie Magazynier - fakturzysta z obsługą wózka jezdniowego i wymianą butli, Część II - szkolenie Grafika komputerowa z wykorzystaniem stron www, Część III - szkolenie Kosmetyczka z elementami stylizacji, Część IV - szkolenie...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz.907 ze zm.) informujmy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie następujących szkoleń dla osób bezrobotnych:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz.907 ze zm.) informujmy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie następujących szkoleń dla osób bezrobotnych: Część I – szkolenie „Specjalista ds....

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych:Część I - szkolenie Specjalista ds. kadr i płac, Część II - szkolenie Księgowość komputerowa od podstaw, Część III - szkolenie Kelner - barman z obsługą kasy fiskalnej oraz profesjonalnym parzeniem kawy, Część IV - szkolenie Przedstawiciel handlowy z elementami telemarketingu.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy , ul. Przemysłowa 1, 87-700 Aleksandrów Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2824696, faks 054 2824696. I. 2) RODZAJ ZAMAW

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz.907 ze zm.) informujmy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie następujących szkoleń dla osób bezrobotnych: Część I – „Profesjonalny sprzedawca...

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych: Część I - Profesjonalny sprzedawca - obsługa kas fiskalnych, terminali płatniczych, obsługa komputera i fakturowanie, Część II - szkolenie Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym, Część III - szkolenie Operator maszyn budowlanych, Część IV - szkolenie Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z modułem języka niemieckiego.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy , ul. Przemysłowa 1, 87-700 Aleksandrów Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2824696, faks 054 2824696. I. 2) RODZAJ ZAMAW