Przetargi (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na świadczenie usług pocztowych.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 2188), Nr sprawy:...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym o wartości szcunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30000 euro

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Powiatowy Urząd Pracy ul. Przemysłowa 1, 87-700 Aleksandrów Kujawski Tel., fax: 54 282 4696 e-mail: toal@praca.gov.pl II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług p

Unieważnienie postępowania w trybie zapytania ofertowego poniżej 30000 euro na świadczenie usług pocztowych

Dotyczy: zapytania ofertowego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188). Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym o wartości szcunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30000 euro

Powiatowy Urząd Pracy z siedzibą przy ul. Przemysłowej 1, 87-700 Aleksandrów Kujawski zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Powiatowy Urzą