Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz.907 ze zm.) informujmy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie następujących szkoleń dla osób bezrobotnych: Część I – szkolenie „Magazynier - fakturzysta...

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych:Część I - szkolenie Magazynier - fakturzysta z obsługą wózka jezdniowego i wymianą butli, Część II - szkolenie Grafika komputerowa z wykorzystaniem stron www, Część III - szkolenie Kosmetyczka z elementami stylizacji, Część IV - szkolenie Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 1kV-obsługa, konserwacja, naprawy, montaż (uprawnienia SEP).

Aleksandrów Kujawski: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych:Część I - szkolenie Magazynier - fakturzysta z obsługą wózka jezdniowego i wymianą butli, Część II - szkolenie Grafika komputerowa z wykorzystaniem stron www, Część III - szkolenie Kosmetyczka z elementami stylizacji, Część IV - szkolenie...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz.907 ze zm.) informujmy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie następujących szkoleń dla osób bezrobotnych: Część III – szkolenie „Kelner –...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz.907 ze zm.) informujmy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie następujących szkoleń dla osób bezrobotnych: Część I – szkolenie „Specjalista ds....

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych:Część I - szkolenie Specjalista ds. kadr i płac, Część II - szkolenie Księgowość komputerowa od podstaw, Część III - szkolenie Kelner - barman z obsługą kasy fiskalnej oraz profesjonalnym parzeniem kawy, Część IV - szkolenie Przedstawiciel handlowy z elementami telemarketingu.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy , ul. Przemysłowa 1, 87-700 Aleksandrów Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2824696, faks 054 2824696. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz.907 ze zm.) informujmy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie następujących szkoleń dla osób bezrobotnych: Część I – „Profesjonalny sprzedawca...

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych: Część I - Profesjonalny sprzedawca - obsługa kas fiskalnych, terminali płatniczych, obsługa komputera i fakturowanie, Część II - szkolenie Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym, Część III - szkolenie Operator maszyn budowlanych, Część IV - szkolenie Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z modułem języka niemieckiego.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy , ul. Przemysłowa 1, 87-700 Aleksandrów Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2824696, faks 054 2824696. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz.907 ze zm.) informujmy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych: Operator obrabiarki sterowanej numerycznie dokonano wyboru najkorzystniejszej...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz.907 ze zm.) informujmy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie następujących szkoleń dla osób bezrobotnych: Część I – szkolenie: „Operator obrabiarki...

Organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych: Operator obrabiarki sterowanej numerycznie.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy , ul. Przemysłowa 1, 87-700 Aleksandrów Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2824696, faks 054 2824696. Adres strony internetowej zamawiającego: www.pup-aleksandrowkujawski.pl I....