Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych: Część I - szkolenie: Operator obrabiarki sterowanej numerycznie, Część II - Kurs obsługi żurawia przenośnego HDS z uprawnieniami UDT kat. IIŻ, Część III - szkolenie: Operator ciężkich maszyn budowlanych.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy , ul. Przemysłowa 1, 87-700 Aleksandrów Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2824696, faks 054 2824696. Adres strony internetowej zamawiającego: www.pup-aleksandrowkujawski.pl I....

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz.907 ze zm.) informujmy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie następujących szkoleń dla osób bezrobotnych: Część I – szkolenie: „Pracownik kancelaryjno-biurowy”, Część...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz.907 ze zm.) informujmy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie następujących szkoleń dla osób bezrobotnych: Część I – szkolenie: „Pracownik gastronomii”, Część...

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych: Część I - szkolenie: Pracownik gastronomii, Część II - szkolenie: Florystyka i bukieciarstwo, Część III - szkolenie: Pracownik działu księgowości.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy , ul. Przemysłowa 1, 87-700 Aleksandrów Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2824696, faks 054 2824696. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz.907 ze zm.) informujmy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie następujących szkoleń dla osób bezrobotnych: Część I – szkolenie: „Termomodernizacja...

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych: Część I - szkolenie: Termomodernizacja budynków, Część II - szkolenie: Pracownik budowlany

Aleksandrów Kujawski: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych: Część I - szkolenie: Termomodernizacja budynków, Część II - szkolenie: Pracownik budowlany Numer ogłoszenia: 139695 - 2014; data zamieszczenia: 30.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz.907 ze zm.) informujmy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie następujących szkoleń dla osób bezrobotnych: Część I – szkolenie: „Urządzenia, instalacje...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Aleksandrów Kujawski: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów, na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim. Numer ogłoszenia: 58290 - 2014; data zamieszczenia: 19.02.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz.907 ze zm.) informujmy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych „Barman-kelner” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający...