Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz.907 ze zm.) informujmy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie następujących szkoleń dla osób bezrobotnych: Część I – szkolenie: „Urządzenia, instalacje...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Aleksandrów Kujawski: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów, na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim. Numer ogłoszenia: 58290 - 2014; data zamieszczenia: 19.02.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz.907 ze zm.) informujmy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych „Barman-kelner” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający...