Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz.907 ze zm.)  informujmy, że  w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na organizację
 i przeprowadzenie następujących szkoleń dla osób bezrobotnych:

Część I – szkolenie „Magazynier - fakturzysta z obsługą wózka jezdniowego i wymianą butli”, Część II – szkolenie Grafika komputerowa z wykorzystaniem stron www”, Część III – szkolenie Kosmetyczka z elementami stylizacji”, Część IV - szkolenie „Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 1kV-obsługa, konserwacja, naprawy, montaż (uprawnienia SEP)”dokonano  wyboru  najkorzystniejszej  oferty.

Zamawiający dokonał oceny i porównania  złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu. Zgodnie ze specyfikacją  istotnych warunków zamówienia, kryteriami  jakim kierował się  Zamawiający  przy wyborze oferty  najkorzystniejszej  były: cena (za jedną osobę) – waga 100%.Zamawiający zgodnie ze wskazaną
w specyfikacji formułą dokonał oceny  punktowej  złożonych ofert. Zamawiający dopuszczał możliwość składania ofert częściowych. Wykaz, ocenęi porównanie złożonych ofert do poszczególnych części przedstawiono poniżej:

Część I – „Magazynier - fakturzysta z obsługą wózka jezdniowego i wymianą butli”. W  przedmiotowym  postępowaniu  złożono  4  oferty. 

Nr oferty

Wykonawca/adres

Punktacja w kryterium cena

Łączna punktacja

Kolejność ofert wg kryteriów wyboru

7

Konsorcjum: Centrum Szkoleń „Alternatywa” Jacek Krasny

F.H. „Mogilmed” s.c. P. Kraśny B. Kraśna, Świerkówiec 49, 88-300 Mogilno

100

100

I w kolejności

2

Centro Plus Sp. z o.o., ul. Jesionowa 1, 87-800 Włocławek

87,31

87,31

III w kolejności

9

BEHAP-BUD s.c. E.E.Winiarscy,
ul. Grunwaldzka 71/2, 32-541 Trzebinia

 

58,83

58,83

IV w kolejności

8

Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o., Oś. Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

92,75

92,75

II w kolejności

Na  podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz  kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr 7, Konsorcjum: Centrum Szkoleń „Alternatywa” Jacek Krasny F.H. „Mogilmed” s.c. P. Kraśny B. Kraśna, Świerkówiec 49, 88-300 Mogilno,odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz w specyfikacji
 i została oceniona jako najkorzystniejsza, w oparciuo podane  w specyfikacji kryteria wyboru. Konsorcjum: Centrum Szkoleń „Alternatywa” Jacek Kraśny F.H. „Mogilmed” s.c. P. Kraśny B. Kraśna, Świerkówiec 49,
88-300 Mogilno
otrzymała łączną punktację 100 pkt.

Część II – „Grafika komputerowa z wykorzystaniem stron www”.

W  przedmiotowym  postępowaniu  złożono  2 oferty. 

Nr oferty

Wykonawca/adres

Punktacja w kryterium cena

Łączna punktacja

Kolejność ofert wg kryteriów wyboru

3

Nowoczesny Ośrodek Edukacji Anna Ratuszniak, Zaułek Szkolny 24, 55-002 Kamieniec Wrocławski

76,54

76,54

II w kolejności

5

Nestor Group Bartosz Berkowski, Rynek 39-40, 58-100 Świdnica

100

100

I w kolejności

Na  podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz  kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr 5, firmy: Nestor Group Bartosz Berkowski, Rynek 39-40, 58-100 Świdnica,odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza, w oparciuo podane 
w specyfikacji kryteria wyboru. Nestor Group Bartosz Berkowski, Rynek 39-40, 58-100 Świdnicaotrzymało łączną punktację 100 pkt.

Część III – Kosmetyczka z elementami stylizacji”. W  przedmiotowym  postępowaniu  złożono  6  ofert. 

Nr oferty

Wykonawca/adres

Punktacja w kryterium cena

Łączna punktacja

Kolejność ofert wg kryteriów wyboru

4

„Eduk@tor” Kursy i Szkolenia

Ewa Kotowska-Wyrwas

Aleja 23 Stycznia 18

86-300 Grudziądz

91,26

91,26

IV w kolejności

6

ILLUSTRO Szkolenia Doradztwo Grzegorz Rippel, ul. Cygana 4, 45-131 Opole

Wykonawca wykluczony, oferta odrzucona

7

Akademia Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o., 80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20/22

94,36

94,36

II w kolejności

12

Ośrodek Kształcenia Zawodowego „OKZ” Piotr Stalmirski, ul. POW 20/22, 87-800 Włocławek

100

100

I w kolejności

13

Centrum Szkoleniowo-Doradcze ANSUZ Artur Kowalski, ul. Dworcowa 5/54, 87-100 Toruń

94,09

94,09

III w kolejności

8

Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o., Oś. Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Wykonawca wykluczony, oferta odrzucona

Na  podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz  kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr 12, firmy: Ośrodek Kształcenia Zawodowego „OKZ”- Piotr Stalmirski, ul. POW 20/22, 87-800 Włocławek,odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza, w oparciu o podane  w specyfikacji kryteria wyboru. Ośrodek Kształcenia Zawodowego „OKZ”, ul. POW 20/22, 87-800 Włocławekotrzymała łączną punktację 100 pkt.

 

Część IV – „Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 1kV-obsługa, konserwacja, naprawy, montaż (uprawnienia SEP)”. W  przedmiotowym  postępowaniu  złożono  3 oferty. 

Nr oferty

Wykonawca/adres

 

Punktacja w kryterium cena

Łączna punktacja

Kolejność ofert wg kryteriów wyboru

10

BEHAP-BUD s.c. E.E.Winiarscy,
ul. Grunwaldzka 71/2, 32-541 Trzebinia

 

97,47

97,47

II w kolejności

11

Ośrodek Kształcenia Zawodowego „OKZ”, ul. POW 20/22, 87-800 Włocławek

78,74

78,74

III w kolejności

1

Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP Henryk Wojciechowski, ul. Rumińskiego 6, 85-030 Bydgoszcz

100

100

I w kolejności

Na  podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz  kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr 1, firmy: Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP Henryk Wojciechowski, ul. Rumińskiego 6, 85-030 Bydgoszcz,odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza, w oparciu o podane  w specyfikacji kryteria wyboru. Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP Henryk Wojciechowski, ul. Rumińskiego 6, 85-030 Bydgoszczotrzymało łączną punktację 100 pkt.

 

 

 

                                                                                                          Dyrektor

                                                                                              Powiatowego Urzędu Pracy

                                                                                              w Aleksandrowie Kujawskim

                                                                                              mgr inż. Marzena Żbikowska

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 października 2015 08:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Arkadiusz Kotrych
Ilość wyświetleń: 726
08 października 2015 08:44 Arkadiusz Kotrych - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 października 2015 08:43 Arkadiusz Kotrych - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)