Przetargi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529).

Informuję, że w prowadzonym postępowaniu do 30 000 euro na "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r., prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529), dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty Poczty Polskiej S.A. ul. Rodziny Hiszpańskiej 8, 00-940 Warszawa z ceną brutto 71 503,75 zł.

Oferta spełnia wymagania zaproszenia do złożenia oferty zamieszczonej na stronie internetowej zamawiającego w dniu 9 listopada 2015 r., oraz uzyskała największą ilość punktów (100 pkt)  w oparciu o kryteria zapisane w zaproszeniu do złożenia ofert.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 listopada 2015 08:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Arkadiusz Kotrych
Ilość wyświetleń: 721
18 listopada 2015 08:40 Arkadiusz Kotrych - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)