Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015r. poz.2164 ze zm.)  informujmy, że  w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na organizację
 i przeprowadzenie następujących szkoleń dla osób bezrobotnych:

Część I – szkolenie „Florystyka i bukieciarstwo”, Część II – szkolenie Doradca finansowy”, Część III – szkolenie Barman - kelner”, Część IV - szkolenie „Pracownik kancelaryjno – biurowy”.

dokonano  wyboru  najkorzystniejszej  oferty.

Zamawiający dokonał oceny i porównania  złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu. Zgodnie ze specyfikacją  istotnych warunków zamówienia, kryteriami  jakim kierował się  Zamawiający  przy wyborze oferty  najkorzystniejszej  były: Cena (za jedną osobę) – WAGA 70%, Posiadanie przez Wykonawcę certyfikatu jakości usług ( np. akredytacja w zakresie przedmiotowego szkolenia, ISO, itp.) – 15%, Doświadczenie Wykonawcy
w zakresie organizacji szkoleń obejmujących przedmiot zamówienia  - 15%

Zamawiający, zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą dokonał oceny  punktowej  złożonych ofert. Zamawiający dopuszczał możliwość składania ofert częściowych. Wykaz, ocenę i porównanie złożonych ofert do poszczególnych części przedstawiono poniżej:

Część I – „Florystyka i bukieciarstwo”. W  przedmiotowym  postępowaniu  złożono 9  ofert. 

Nr oferty

Wykonawca/adres

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium posiadanie certyfikatu usług

Punktacja w kryterium doświadczenie Wykonawcy

Łączna punktacja

Kolejność ofert wg kryteriów wyboru

20

Polska Szkoła Florystyczna, ul. Pawłowskiego 6, 60-681 Poznań

29,75

15

15

59,75

IV

12

Centrum Edukacyjno Szkoleniowe Atena – P. Modrzejewska-Paciorek, Radłowo 89, 88-170 Pakość

oferta odrzucona

8

O.K. Ośrodek Kursów E. Kwidziński, 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 217

40,09

15

1,38

56,47

V

9

„Eduk@tor” Kursy i Szkolenia

Ewa Kotowska-Wyrwas

Aleja 23 Stycznia 18

86-300 Grudziądz

59,23

0

0,8

60,03

III

22

Fundacja Gospodarcza Pro Europa, ul. Warszawska 4/7, 87-100 Toruń

70

15

3,71

88,71

I

15

Nestor Group Bartosz Berkowski, Rynek 39-40, 58-100 Świdnica

Wykonawca wykluczony, oferta odrzucona

7

Collegium Medyczne „Medica” s.c., A. Wasiłek, G. Wasiłek, ul. Mieszka I 4, 73-110 Stargard

59,47

15

0,58

75,05

II

2

Info-Biz Profesjonalna Edukacja, M. Wiśniewska, ul. Chełmińska 106a/36, 86-300 Grudziądz

36,44

15

1,67

53,11

VI

1

Centrum Szkoleniowe M. Gielar, ul. Wieniawskiego 1a, 71-142 Szczecin

37,55

15

0,49

53,04

VII

Na  podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz  kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr 22, Fundacja Gospodarcza Pro Europa, ul. Warszawska 4/7, 87-100 Toruń odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza, w oparciu o podane  w specyfikacji kryteria wyboru. Fundacja Gospodarcza Pro Europa, ul. Warszawska 4/7, 87-100 Toruń otrzymała łączną punktację 88,71 pkt.

Część II – „Doradca finansowy”.

W  przedmiotowym  postępowaniu  złożono  2 oferty. 

Nr oferty

Wykonawca/adres

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium posiadanie certyfikatu usług

Punktacja w kryterium doświadczenie Wykonawcy

Łączna punktacja

Kolejność ofert wg kryteriów wyboru

18

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego BHP Ekspert B. Daroszewski, ul. 14 Pułku Piechoty 4/36, 87-800 Włocławek

70

15

15

100

I

14

Nestor Group Bartosz Berkowski, Rynek 39-40, 58-100 Świdnica

Wykonawca wykluczony, oferta odrzucona

Na  podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz  kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr 18, firmy: Ośrodek Doskonalenia Zawodowego BHP Ekspert B. Daroszewski, ul. 14 Pułku Piechoty 4/36, 87-800 Włocławek, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza, w oparciu o podane  w specyfikacji kryteria wyboru. Ośrodek Doskonalenia Zawodowego BHP Ekspert B. Daroszewski,  otrzymało łączną punktację 100 pkt.

Część III – Barman - kelner”. W  przedmiotowym  postępowaniu  złożono  3  oferty. 

Nr oferty

Wykonawca/adres

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium posiadanie certyfikatu usług

Punktacja w kryterium doświadczenie Wykonawcy

Łączna punktacja

Kolejność ofert wg kryteriów wyboru

16

Nestor Group Bartosz Berkowski, Rynek 39-40, 58-100 Świdnica

Wykonawca wykluczony, oferta odrzucona

6

Collegium Medyczne „Medica” s.c., A. Wasiłek, G. Wasiłek, ul. Mieszka I 4, 73-110 Stargard

62,03

15

2,74

79,77

II

3

Info-Biz, M. Wiśniewska, ul. Chełmińska 106a/36, 86-300 Grudziądz

70

15

15

100

I

Na  podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz  kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr 3, firmy: Info-Biz, M. Wiśniewska, ul. Chełmińska 106a/36, 86-300 Grudziądz, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza, w oparciu
o podane  w specyfikacji kryteria wyboru. Info-Biz, M. Wiśniewska, ul. Chełmińska 106a/36, 86-300 Grudziądz, otrzymała łączną punktację 100 pkt.

 

Część IV – „Pracownik kancelaryjno – biurowy”. W  przedmiotowym  postępowaniu  złożono  9 ofert. 

Nr oferty

Wykonawca/adres

 

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium posiadanie certyfikatu usług

Punktacja w kryterium doświadczenie Wykonawcy

Łączna punktacja

Kolejność ofert wg kryteriów wyboru

11

Centrum Edukacyjno Szkoleniowe Atena- P. Modrzejewska-Paciorek, Radłowo 89, 88-170 Pakość

oferta odrzucona

19

Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju – J. Michałowski, ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań

54,69

15

15

84,69

III

23

Fundacja Gospodarcza Pro Europa, ul. Warszawska 4/7, 87-100 Toruń

60,51

15

14,28

89,79

II

21

SEKA S.A. o/Toruń, ul. Dominikańska 9, 87-100 Toruń

70

15

12,65

97,65

I

17

Nestor Group Bartosz Berkowski, Rynek 39-40, 58-100 Świdnica

Wykonawca wykluczony, oferta odrzucona

13

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego – ORBE, ul. Tysiąclecia 85,
31-610 Kraków

46,23

0

5,60

51,83

VI

10

„Eduk@tor” Kursy i Szkolenia

Ewa Kotowska-Wyrwas

Aleja 23 Stycznia 18

86-300 Grudziądz

61,89

0

6,51

68,40

V

5

Konsorcjum firm: Europejska Akademia Handlu i Przediębiorczości- Robert Staluszka, ul. Zielona 8, 88-430 Janowiec Wielkopolski i Centrum Edukacyjno Szkoleniowe Atena- P. Modrzejewska-Paciorek, Radłowo 89, 88-170 Pakość

oferta odrzucona

4

Info-Biz Profesjonalna Edukacja,
M. Wiśniewska, ul. Chełmińska 106a/36, 86-300 Grudziądz

46,45

15

8,49

69,94

IV

Na  podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz  kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr 21, firmy: SEKA S.A. o/Toruń, ul. Dominikańska 9, 87-100 Toruń odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza, w oparciu o podane 
w specyfikacji kryteria wyboru. SEKA S.A. o/Toruń, ul. Dominikańska 9, 87-100 Toruń  otrzymało łączną punktację 97,65 pkt.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

                                                                           w Aleksandrowie Kujawskim           

                                                                           mgr inż. Marzena Żbikowska   

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 maja 2016 13:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Arkadiusz Kotrych
Ilość wyświetleń: 589
05 maja 2016 13:57 Arkadiusz Kotrych - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)