Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015r. poz.2164 ze zm.)  informujmy, że  w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na organizację
 i przeprowadzenie następujących szkoleń dla osób bezrobotnych:

Część I – szkolenie „Montażysta rusztowań”, Część II – szkolenie Pracownik gastronomii”, Część III – szkolenie Operator maszyn budowlanych”.

dokonano  wyboru  najkorzystniejszej  oferty.

Zamawiający dokonał oceny i porównania  złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu. Zgodnie ze specyfikacją  istotnych warunków zamówienia, kryteriami  jakim kierował się  Zamawiający  przy wyborze oferty  najkorzystniejszej  były: Cena (za jedną osobę) – WAGA 70%, Posiadanie przez Wykonawcę certyfikatu jakości usług ( np. akredytacja w zakresie przedmiotowego szkolenia, ISO, itp.) – 15%, Doświadczenie Wykonawcy
w zakresie organizacji szkoleń obejmujących przedmiot zamówienia  - 15%

Zamawiający, zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą dokonał oceny  punktowej  złożonych ofert. Zamawiający dopuszczał możliwość składania ofert częściowych. Wykaz, ocenę i porównanie złożonych ofert do poszczególnych części przedstawiono poniżej:

Część I – „Montażysta rusztowań”. W  przedmiotowym  postępowaniu  złożono 3  oferty. 

Nr oferty

Wykonawca/adres

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium posiadanie certyfikatu usług

Punktacja w kryterium doświadczenie Wykonawcy

Łączna punktacja

Kolejność ofert wg kryteriów wyboru

6

Ośrodek Szkolenia OSKAR – Sławomir Karpiński, ul. Studzienna 13/3, 87-100 Toruń

69,47

15

11,69

96,16

II w kolejności

8

Ośrodek Szkolenia Zawodowego we Włocławku, ul. Inowrocławska 10, 87-800 Włocławek

70

15

15

100

I w kolejności

5

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego BHP Ekspert B. Daroszewski, ul. 14 Pułku Piechoty 4/36, 87-800 Włocławek

50,79

15

8,55

74,34

III w kolejności

                 

Na  podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz  kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr 8, Ośrodek Szkolenia Zawodowego we Włocławku, ul. Inowrocławska 10, 87-800 Włocławek odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza,
w oparciu o podane  w specyfikacji kryteria wyboru. Ośrodek Szkolenia Zawodowego we Włocławku,
ul. Inowrocławska 10, 87-800 Włocławek
otrzymała łączną punktację 100 pkt.

Część II – „Pracownik gastronomii”.

W  przedmiotowym  postępowaniu  złożono  4 oferty. 

Nr oferty

Wykonawca/adres

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium posiadanie certyfikatu usług

Punktacja w kryterium doświadczenie Wykonawcy

Łączna punktacja

Kolejność ofert wg kryteriów wyboru

2

Nestor Group Bartosz Berkowski, Rynek 39-40, 58-100 Świdnica

61,28

0

4,14

65,42

IV w kolejności

4

Info-Biz, M. Wiśniewska, ul. Chełmińska 106a/36, 86-300 Grudziądz

57,25

15

15

87,25

II w kolejności

10

Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o., os. Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Św.

70

15

10,95

95,95

I w kolejności

3

EUR Consulting Sp. z o.o. Oddział w Kwidzynie, ul. 11-go Listopada 28/3, 82-500 Kwidzyn

63,62

15

8,11

86,73

III w kolejności

               

Na  podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz  kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr 10, firmy: Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o., os. Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Św., odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza,
w oparciu o podane  w specyfikacji kryteria wyboru. Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o., os. Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Św.,  otrzymało łączną punktację 95,95 pkt.

 

Część III – Operator maszyn budowlanych”. W  przedmiotowym  postępowaniu  złożono  4 oferty. 

Nr oferty

Wykonawca/adres

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium posiadanie certyfikatu usług

Punktacja w kryterium doświadczenie Wykonawcy

Łączna punktacja

Kolejność ofert wg kryteriów wyboru

1

EDUKATOR Kursy i szkolenia – E. Kotowska - Wyrwas, Aleja 23 Stycznia 18, 86-300 Grudziądz

63,48

15

2,93

81,41

IV w kolejności

9

Ośrodek Szkolenia Zawodowego we Włocławku, ul. Inowrocławska 10, 87-800 Włocławek

67,71

15

4,24

86,95

II w kolejności

5

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego BHP Ekspert B. Daroszewski, ul. 14 Pułku Piechoty 4/36, 87-800 Włocławek

68,16

15

1,18

84,34

III w kolejności

7

Konsorcjum firm: Ośrodek Szkolenia OSKAR – Sławomir Karpiński, ul. Studzienna 13/3, 87-100 Toruń; Centrum Doskonalenia Zawodowego P. Kiliański, ul. Solankowa 20/1, 88-100 Inowrocław

70

15

15

100

I w kolejności

               

Na  podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz  kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr 7, firmy: Konsorcjum firm: Ośrodek Szkolenia OSKAR – Sławomir Karpiński, ul. Studzienna 13/3, 87-100 Toruń; Centrum Doskonalenia Zawodowego P. Kiliański, ul. Solankowa 20/1, 88-100 Inowrocław, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza,
w oparciu o podane  w specyfikacji kryteria wyboru. Konsorcjum firm: Ośrodek Szkolenia OSKAR – Sławomir Karpiński, ul. Studzienna 13/3, 87-100 Toruń; Centrum Doskonalenia Zawodowego P. Kiliański, ul. Solankowa 20/1, 88-100 Inowrocław, otrzymała łączną punktację 100 pkt.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 czerwca 2016 15:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Arkadiusz Kotrych
Ilość wyświetleń: 891
02 czerwca 2016 11:20 (Arkadiusz Kotrych) - Dodanie załącznika [skan_02_06_2016.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 czerwca 2016 11:19 (Arkadiusz Kotrych) - Dodanie załącznika [zapytanie_do_siwz.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 czerwca 2016 15:06 (Arkadiusz Kotrych) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)