Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015r. poz.2164 ze zm.)  informujmy, że  w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na organizację
 i przeprowadzenie następujących szkoleń dla osób bezrobotnych:

Część I – szkolenie „Profesjonalny sprzedawca – obsługa kas fiskalnych, terminali płatniczych, obsługa komputera i fakturowanie”, Część II – szkolenie Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym”,                                                                                                                                                                                                                                                               Część III – szkolenie Kurs obsługi żurawia przenośnego HDS uprawnieniami UDT kat. IIŻ”.

dokonano  wyboru  najkorzystniejszej  oferty w części II i III postępowania.

Zamawiający dokonał oceny i porównania  złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu. Zgodnie ze specyfikacją  istotnych warunków zamówienia, kryteriami  jakim kierował się  Zamawiający  przy wyborze oferty  najkorzystniejszej  były: Cena (za jedną osobę) – WAGA 70%, Posiadanie przez Wykonawcę certyfikatu jakości usług ( np. akredytacja w zakresie przedmiotowego szkolenia, ISO, itp.) – 15%, Doświadczenie Wykonawcy
w zakresie organizacji szkoleń obejmujących przedmiot zamówienia  - 15%

Zamawiający, zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą dokonał oceny  punktowej  złożonych ofert. Zamawiający dopuszczał możliwość składania ofert częściowych. Wykaz, ocenę i porównanie złożonych ofert do poszczególnych części przedstawiono poniżej:

 

Część II – „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym”.

W  przedmiotowym  postępowaniu  złożono  6 ofert. 

Nr oferty

Wykonawca/adres

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium posiadanie certyfikatu usług

Punktacja w kryterium doświadczenie Wykonawcy

Łączna punktacja

Kolejność ofert wg kryteriów wyboru

9

PRO-EDU Sp. j. D. Karmazyn, R. Krokocki, ul. Mszczonowska 33/35, 96-100 Skierniewice

58,55

15

3,47

77,02

IV w kolejności

22

Konsorcjum firm: Centrum Szkoleń „Alternatywa” J. Kraśny; F.H. „Mogilmed” s.c. P. Kraśny, B. Kraśna; PHU „Silvercom”

 J. Kraśny, Świerkówiec 49, 88-300 Mogilno

59,11

15

2,95

77,06

III w kolejności

20

Centro Plus Sp. z o.o., ul. Jesionowa 1, 87-800 Włocławek

70

15

4,17

89,17

I w kolejności

16

Ośrodek Szkolenia i Rozwoju Kadr DENAR D. Wierzgała, ul. Jagiellońska 95/5, 85-027 Bydgoszcz

43,95

15

0,86

59,81

VI w kolejności

14

BEHAP-BUD s.c., E.E. Winiarscy, ul. Grunwaldzka 71/2, 32-541 Trzebinia

45,28

15

15

75,28

V w kolejności

7

EDUKATOR Kursy i Szkolenia, Aleja 23 Stycznia 18, 86-300 Grudziądz

57,49

15

10,21

82,70

II w kolejności

Na  podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz  kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr 20, firmy: Centro Plus Sp. z o.o., ul. Jesionowa 1, 87-800 Włocławek odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza,
w oparciu o podane  w specyfikacji kryteria wyboru. Centro Plus Sp. z o.o., ul. Jesionowa 1, 87-800 Włocławek  otrzymało łączną punktację 89,17 pkt.

Część III – Kurs obsługi żurawia przenośnego HDS
 uprawnieniami UDT kat. IIŻ
”. W  przedmiotowym  postępowaniu  złożono  4 oferty. 

Nr oferty

Wykonawca/adres

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium posiadanie certyfikatu usług

Punktacja w kryterium doświadczenie Wykonawcy

Łączna punktacja

Kolejność ofert wg kryteriów wyboru

9

PRO-EDU Sp. j. D. Karmazyn, R. Krokocki, ul. Mszczonowska 33/35, 96-100 Skierniewice

55,16

15

6,14

76,30

III w kolejności

17

Ośrodek Szkolenia Zawodowego BHP Ekspert B. Daroszewski, ul. 14 Pułku Piechoty 4/36, 87-800 Włocławek

65,21

15

15

95,21

I w kolejności

24

Centrum Doskonalenia Zawodowego P. Kiliański, ul. Solankowa 20/1, 88-100 Inowrocław

31,78

15

3,42

50,20

IV w kolejności

8

EDUKATOR Kursy i Szkolenia, Aleja 23 Stycznia 18, 86-300 Grudziądz

70

15

1,32

86,32

II w kolejności

Na  podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz  kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr 17, firmy: Ośrodek Szkolenia Zawodowego BHP Ekspert B. Daroszewski, ul. 14 Pułku Piechoty 4/36, 87-800 Włocławek, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza, w oparciu o podane  w specyfikacji kryteria wyboru. Ośrodek Szkolenia Zawodowego BHP Ekspert B. Daroszewski, ul. 14 Pułku Piechoty 4/36, 87-800 Włocławek, otrzymała łączną punktację 95,21 pkt.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 czerwca 2016 12:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Arkadiusz Kotrych
Ilość wyświetleń: 767
15 czerwca 2016 12:40 (Arkadiusz Kotrych) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)