Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015r. poz.2164 ze zm.)  informujmy, że  w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na organizację
 i przeprowadzenie następujących szkoleń dla osób bezrobotnych:

Część I – szkolenie „Profesjonalny sprzedawca – obsługa kas fiskalnych, terminali płatniczych, obsługa komputera i fakturowanie”, Część II – szkolenie Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym”,  Część III – szkolenie Kurs obsługi żurawia przenośnego HDS
 uprawnieniami UDT kat. IIŻ”.

dokonano  wyboru  najkorzystniejszej  oferty w części I postępowania.

Zamawiający dokonał oceny i porównania  złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu. Zgodnie ze specyfikacją  istotnych warunków zamówienia, kryteriami  jakim kierował się  Zamawiający  przy wyborze oferty  najkorzystniejszej  były: Cena (za jedną osobę) – WAGA 70%, Posiadanie przez Wykonawcę certyfikatu jakości usług ( np. akredytacja w zakresie przedmiotowego szkolenia, ISO, itp.) – 15%, Doświadczenie Wykonawcy
w zakresie organizacji szkoleń obejmujących przedmiot zamówienia  - 15%

Zamawiający, zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą dokonał oceny  punktowej  złożonych ofert. Zamawiający dopuszczał możliwość składania ofert częściowych. Wykaz, ocenę i porównanie złożonych ofert do poszczególnych części przedstawiono poniżej:

 

Część I – „Profesjonalny sprzedawca – obsługa kas fiskalnych, terminali płatniczych, obsługa komputera i fakturowanie”.

W  przedmiotowym  postępowaniu  złożono  18 ofert. 

Nr oferty

Wykonawca/adres

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium posiadanie certyfikatu usług

Punktacja w kryterium doświadczenie Wykonawcy

Łączna punktacja

Kolejność ofert wg kryteriów wyboru

9

PRO-EDU Sp. j. D. Karmazyn, R. Krokocki, ul. Mszczonowska 33/35, 96-100 Skierniewice

47,29

15

1,46

63,75

VIII w kolejności

6

EDUKATOR Kursy i Szkolenia, Aleja 23 Stycznia 18, 86-300 Grudziądz

45,92

15

2,10

63,02

XI w kolejności

25

Centrum Edukacji i Kultury ZENIT R. Girczyc, ul. Młynarska 1a/3, 87-800 Włocławek

45,56

15

3,71

64,27

VII w kolejności

23

Konsorcjum firm: Centrum Szkoleń „Alternatywa” J. Kraśny; F.H. „Mogilmed” s.c. P. Kraśny, B. Kraśna;

Świerkówiec 49, 88-300 Mogilno

42,21

15

3,76

60,97

XIII w kolejności

21

Fundacja Gospodarcza PRO EUROPA, ul. Warszawska 4/7, 87-100 Toruń

52,18

15

2,52

69,70

V w kolejności

19

Centro Plus Sp. z o.o., ul. Jesionowa 1, 87-800 Włocławek

52,90

15

1,29

69,19

VI w kolejności

18

ORBE Sp. z o.o., os. Bohaterów Września 1a/C, 31-620 Kraków

51,14

0

0,73

51,87

XVI w kolejności

16

Ośrodek Szkolenia i Rozwoju Kadr DENAR D. Wierzgała, ul. Jagiellońska 95/5, 85-027 Bydgoszcz

56,81

15

15

86,81

I w kolejności

15

BEHAP-BUD s.c., E.E. Winiarscy, ul. Grunwaldzka 71/2, 32-541 Trzebinia

31,94

15

1,23

48,17

XVII w kolejności

13

SEKA S.A. O/Toruń, ul. Dominikańska 9, 87-100 Toruń

62,45

15

1,23

78,68

IV w kolejności

12

Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju J. Michałowski, ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań

44,83

15

3,25

63,08

X w kolejności

11

Centrum Edukacyjno Szkoleniowe ATENA P. Modrzejewska-Paciorek, Radłowo 89, 88-170 Pakość

70

15

1,54

86,54

II w kolejności

10

Neo Consulting & Investment Sp. z o.o., ul. Porzeczkowa 47, 61-306 Poznań

57,98

15

7,12

80,10

III w kolejności

4

BPR Consulting P. Zastróżna, ul. Radwańska 27/2u, 90-540 Łódź

Wykonawca wykluczony, oferta odrzucona

5

EUR Consulting Sp. z o.o. o/Kwidzyn, ul. 11 Listopada 28/3, 82-500 Kwidzyn

45,56

15

1,01

61,57

XII w kolejności

3

Info-Biz Profesjonalna Edukacja, M. Wiśniewska, ul. Chełmińska 106a/36, 86-300 Grudziądz

41,18

15

7,24

63,42

IX w kolejności

2

Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości R. Staluszka, ul. Zielona 8, 88-430 Janowiec Wlkp.

56,24

0

3,0

59,24

XV w kolejności

1

Nestor Group Sp. z o.o., Rynek 39-40, 58-100 Świdnica

42,22

15

2,48

59,70

XIV w kolejności

Na  podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz  kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr 16, firmy: Ośrodek Szkolenia i Rozwoju Kadr DENAR D. Wierzgała, ul. Jagiellońska 95/5, 85-027 Bydgoszcz odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza, w oparciu o podane  w specyfikacji kryteria wyboru. Ośrodek Szkolenia i Rozwoju Kadr DENAR D. Wierzgała, ul. Jagiellońska 95/5, 85-027 Bydgoszcz  otrzymało łączną punktację 86,81 pkt.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 czerwca 2016 10:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Arkadiusz Kotrych
Ilość wyświetleń: 946
22 czerwca 2016 10:34 (Arkadiusz Kotrych) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)