Akty prawne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Kodeks Postępowania Administracyjnego

Dz.U.00.98.1071 2001-08-22 zm. Dz.U.01.49.509 2002-10-27 zm. Dz.U.02.113.984 2003-01-01 zm. Dz.U.02.169.1387 USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zakres obowiązywania Art. 1. Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie: 1) przed organami...

Ustawa o NFZ

Dz.U.03.45.391 2003-05-01 zm. Dz.U.03.73.660 USTAWA z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. z dnia 17 marca 2003 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, zwanego dalej \"ubezpieczeniem zdrowotnym\"; 2) prawa i obowiązki ubezpieczonego; ...

Ustawa o Pomocy Społecznej

Dz.U.98.64.414 1999-01-01 zm. przen. Dz.U.97.28.153 zm. Dz.U.98.106.668 zm. Dz.U.98.117.756 zm. Dz.U.98.162.1118 zm. Dz.U.98.162.1126 1999-03-25 zm. Dz.U.99.20.170 1999-09-01 zm. Dz.U.99.79.885 1999-11-23 zm. Dz.U.99.90.1001 2000-01-01 zm. Dz.U.00.19.238 2000-02-23 zm. Dz.U.00.12.136 2001-01-01 zm. Dz.U.00.19.238 2001-06-01 zm. Dz.U.01.72.748 2001-07-28...

Ustawa o Promocji Zatrudnienia i Instrumentach Rynku Pracy

Dz.U.04.99.1001 2006-06-30 zm. Dz.U.05.164.1366 art.1 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy1) (Dz. U. z dnia 1 maja 2004 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. 2....

Ustawa o Ubezpieczeniu Społecznym

Dz.U.98.137.887 1999-01-01 zm. Dz.U.98.162.1118 zm. Dz.U.98.162.1126 zm. Dz.U.99.26.228 zm. Dz.U.99.110.1256 zm. Dz.U.01.8.64 1999-09-15 zm. Dz.U.99.72.802 1999-09-29 zm. Dz.U.99.78.875 1999-11-01 zm. Dz.U.99.60.636 1999-12-30 zm. Dz.U.99.110.1256 2000-02-26 zm. Dz.U.00.9.118 2000-12-31 zm. Dz.U.00.119.1249 2001-01-01 zm. Dz.U.00.95.1041 zm. Dz.U.00.104.1104 2001-02-17...