Regulaminy

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Regulamin pracy

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1 1. Regulamin pracy (zwany dalej Regulaminem) wprowadzony został na podstawie art. 1042 § 2 Kodeksu pracy. 2. Regulamin określa porządek wewnętrzny w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kuj., a także prawa i obowiązki pracowników i pracodawcy. 3. Przepisy Regulaminu obowiązują...