Inne akty prawne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ustawa Reformująca Administrację Publiczną

Dz.U.98.133.872 1999-01-01 zm. Dz.U.98.162.1126 2000-02-15 zm. Dz.U.00.6.70 2000-02-23 zm. Dz.U.00.12.136 2000-03-16 zm.wyn.z Dz.U.00.17.228 2000-04-06 zm. Dz.U.00.19.239 2000-12-31 zm. Dz.U.00.122.1312 2001-01-01 zm. Dz.U.00.95.1041 2001-05-15 zm. Dz.U.01.45.497 2001-10-19 zm. Dz.U.01.100.1084 2001-10-21 zm. Dz.U.01.111.1194 2002-01-01 zm. Dz.U.01.145.1623 USTAWA z...

Ustawa o Samorządzie Powiatowym

USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Mieszkańcy powiatu tworzą z mocy prawa lokalną wspólnotę samorządową. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o powiecie, należy przez to rozumieć lokalną wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium. Art....

Ustawa o Finansach Publicznych

Dz.U.98.155.1014 1999-01-01 zm. Dz.U.99.49.485 1999-05-13 zm. Dz.U.99.38.360 1999-09-10 zm. Dz.U.99.70.778 2000-01-01 zm. Dz.U.99.110.1255 zm. Dz.U.00.6.69 2000-02-23 zm. Dz.U.00.12.136 2000-07-15 zm. Dz.U.00.48.550 2001-01-01 zm. Dz.U.00.95.1041 zm. Dz.U.00.119.1251 zm. Dz.U.00.122.1315 2001-01-15 zm. Dz.U.00.122.1315 2001-05-30 zm. Dz.U.01.45.497 2001-05-31...