Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie cenowe na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

Powiatowy Urząd Pracy z siedzibą przy ul. Przemysłowej 1, 87-700 Aleksandrów Kujawski zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro I. &nb

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ORGANIZACJĘ I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO DLA 5 KLUCZOWYCH PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ALEKSANDRIOWIE KUJAWSKIM PN. „PRACOWNIK KLUCZOWY JAKO DORADCA KLIENTA – NOWE PODEJŚCIE DO PRACY Z OSOBĄ BEZROBOTNĄ I PRACODAWCĄ, DIAGNOZA IDENTYFIKACJI POTRZEB I INDYWIDUALNY DOBÓR WSPARCIA.

I. Nazwa i adres zamawiającego: Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim ul. Przemysłowa 1 87-700 Aleksandrów Kujawski II. Tryb udzielania zamówienia: W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zwracam się z prośbą o...

Zaproszenie do składania ofert na organizację i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników PUP

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ORGANIZACJĘ I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO DLA 10 KLUCZOWYCH PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ALEKSANDRIOWIE KUJAWSKIM Z ZAKRESU PLANOWANIA ROZWOJU ZAWODOWEGO I AKTYWIZACJI OSÓB BEZROBOTNYCH W SZCZEGÓLNIE TRUDNEJ...

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych: Część I - szkolenie: Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 1kV-obsługa, konserwacja, naprawy, montaż (uprawnienia SEP), Część II - szkolenie: Operator wózków jezdniowych, Część III - szkolenie: Kwalifikowany pracownik ochrony osób i mienia..

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy , ul. Przemysłowa 1, 87-700 Aleksandrów Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2824696, faks 054 2824696. Adr

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm.) informujmy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie następujących szkoleń dla osób bezrobotnych: Część I – szkolenie: „Manicure...

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych: Część I - szkolenie: Manicure i stylizacja paznokci, wizaż, Część II - szkolenie: Profesjonalny sprzedawca - obsługa kas fiskalnych, terminali płatniczych, obsługa komputera i fakturowanie, Część III - szkolenie: Opiekunka dziecięca z modułem języka angielskiego, Część IV - szkolenie: Recepcjonistka z modułem języka angielskiego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy , ul. Przemysłowa 1, 87-700 Aleksandrów Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2824696, faks 054 2824696. Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.pup-aleksandrowkujawski.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIA...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Świadczenie usług pocztowych na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w zakresie i na warunkach określonych w SIWZ wraz z załącznikami. Numer ogłoszenia: 38862 - 2014; data zamieszczenia:...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Aleksandrów Kujawski: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych: Barman-kelner Numer ogłoszenia: 360208 - 2013; data zamieszczenia: 05.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. I. 1) NAZWA I&

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm.) informujmy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie następujących szkoleń dla osób bezrobotnych poszukującej pracy: Część I – „Szkolenie...